Referenser av dem som deltagit i utbildningar

"Imponerande utbildare, alltid roligt på träffarna. Materialet, som utbildaren valde var mångsidigt från olika livsområden och intressant samt aktuellt."

"Under träffarna alltid inspirerande och stimulerande atmosfär pga utbildaren. Lagom med grammatik, tal och läsande. Tvungen att prata svenska under träffarna."

"Redan efter tredje gången började jag åter komma ihåg svenskan. Utbildaren har en ypperlig förmåga att få alla att känna sig trygga och därmed få alla att prata svenska. En riktig aha-upplevelse om skillnaderna i arbetslivet i Sverige och Finland och i mentaliteten."

"Jag ger Anita mina varmaste rekommendationer för att ge utbildning även i andra svenskägda företag. Jag fick mycket information om svenskar, svensk kultur och seder."

Startsida   
Ulkoasu: Merja Malinen-Tocci